خرید: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,مبانی نظری سبک دلبستگی,ادبیات تحقیق سبک دلبستگی

در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

- 20 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2014 به قبل و بخش پیشینه از 1395 به قبل

- شامل 18 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفید

فهرست مطالب

تعریف دلبستگی

نظریه دلبستگی

مفاهیم کلیدی که در کردار شناسی در نظریه دلبستگی

رفتار غریزی

نقش پذیری

دوره ی حساس

مراحل دلبستگی

مرحله پیش دلبستگی (واکنش نامتمایز نسبت به دیگران؛ تولد تا سه ماهگی)

دلبستگی در حال شکل گیری با تمرکز بر روی افراد آشنا (سه تا شش ماهگی)

دلبستگی واضح (تعقیب جویی فعال؛ شش ماهگی تا سه سالگی)

تشکیل رابطه متقابل (رفتار مشارکتی؛ بعد از سه سالگی)

سبک های دلبستگی در طول زندگی

سبک دلبستگی ایمن

ویژگی های دلبستگی ایمن

دلبستگی ناایمن- اجتنابی

ویژگی های دلبستگی ناایمن- اجتنابی

دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

ویژگی های دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

دلبستگی آشفته (ناایمن- سازمان نیافته)

نظریات دلبستگی

نظریه بوم شناختی

نظریه روان شناسی شناختی

پژوهش های انجام شده

منابع

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

دلبستگي يك پيوند محبت عميق و پايدار است كه فردي را به فرد ديگر در زمان و مكان مرتبط مي كند كه در واقع رابطة عاطفي پايدار ميان دو انسان است (برگین و برگین ، 2009؛ اکه ، 2012). دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یا تعداد بیشتری از افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائمی با آن ها است، ایجاد می شود. و با ترس، تهدید، بیماری یا خستگی راه اندازی می شوند و به عنوان هر نوع رفتاری که نتیجه آن بازیافتن یا حفظ تماس با نگاره ی دلبستگی است، تعریف شده اند.

پیشینه تحقیقات

در پژوهش اکبری، وفائی و خسروی (1390) تحت عنوان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺎب آوري ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻧﺪارد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

ترجمه مقاله دی نویز کردن تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ:ترجمه مقاله دی نویز کردن تصویر با استفاده از تکنیک نروفازی فیلترینگ,دی نویز کردن تصویر,تکنیک نروفازی فیلترینگ

پاورپوینت بررسی LBM ، جوشکاری با لیزر:LBM جوشکاری با لیزر ,جوشکاری با لیزر ,LBM , جوشکاری ,تحقیق لیزر ,بررسی LBM جوشکاری با لیزر ,مقاله ال بی ام

گام به گام اجرا و تفسیراز یک نمونه واقعی آزمون میلون:Millon Clinical Multiaxial InventoryIII ,اجرا و تفسیر گام به گام از یک نمونه واقعی آزمون میلون,تفسیر گام به گام از یک نمونه واقعی آزمون میلون,نمونه واقعی آزمون میلون,اجرا یک نمونه واقعی آزمون میلون,آزمون میلون,دانلود اجرا و تفسیر گام به گام از یک نمونه واقعی آزمون میلون,Millon Clinical Multiaxial InventoryIII

پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری در مدیریت:خلاقیت و نوآوری در مدیریت , نوآوری در مدیریت ,خلاقیت ,پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت ,تحقیق خلاقیت و نوآوری ,مدیریت ,بررسی خلاقیت و نوآوری در مدیریت

پاورپوینت بررسی گنبد خانه در معماری:پاورپوینت بررسی گنبد خانه,پاورپوینت گنبد خانه,بررسی گنبد خانه,گنبد ,گنبد خانه,انواع گنبد

پاورپوینت زندگینامه ، آثار و دیدگاه های مهندس هادی میرمیران:پاورپوینت زندگینامه ، آثار و دیدگاه های مهندس هادی میرمیران,مهندس هادی میرمیران,زندگینامه هادی میرمیران,پاورپوینت زندگینامه هادی میرمیران,پاورپوینت آثار هادی میرمیران,آثار هادی میرمیران,پاورپوینت دیدگاه های هادی میرمیران,دیدگاه های هادی میرمیران,پاورپوینت هادی میرمیران

ترجمه مقاله واکنش فعالسازی ترانس kDa-43 پاتولوژیکی پروتئین متصل به DNA در افراد بالغ مسن مبتلا به بیماری روانی سخت و بدون آن:ترجمه مقاله واکنش فعالسازی ترانس kDa43 پاتولوژیکی پروتئین متصل به DNA در افراد بالغ مسن مبتلا به بیماری روانی سخت و بدون آن,واکنش فعالسازی ترانس kDa43 پاتولوژیکی پروتئین متصل به DNA,ترانس kDa43 ,بیماری روانی سخت ,DNA

گزارش كارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ایمن افزار وایا:گزارش كارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ایمن افزار وایا,کارورزی شرکت کامپیوتری,دانلود کارورزی شرکت کامپیوتری,کارآموزی شرکت کامپیوتری,دانلود کارآموزی شرکت کامپیوتری,پروژه کارآموزی شرکت کامپیوتری,پروژه کارورزی شرکت کامپیوتری

پروپوزال اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و ذهن آگاهی بر سلامت روان مصرف‌ کنندگان کراک:درمان شناختی رفتاری,ذهن آگاهی,اثربخشی ذهن آگاهی,سلامت روان مصرف‌ کنندگان کراک,اثربخشی درمان شناختی رفتاری

پاورپوینت بررسی کمپرسورها ، شیرها و مدارات پنوماتیکی:کمپرسور,شیرها ,مدارات ,پنوماتیکی,عکس انواع کمپرسور,روشهای تنظیم کمپرسور,برق قدرت ,پاورپوینت