مشخصات فایل: مقاله ارزیابی میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور

با ما همراه باشید با موضوع مقاله ارزیابی میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور
کلمات کلیدی:ارزیابی میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور,توسعه, توسعه یافتگی,یافتگی,ایران,سیستان و بلوچستان

از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 29 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت docچکیده


توسعه و پیشرفت، آرمانی است كه همواره مورد توجه كشورهای مختلف بوده است. همه مردم از داشتن جامعه‌ای توسعه یافته با مردمانی آزاد و رها از موانع توسعه‌یافتگی استقبال می‌كنند. بدون شك تحقق چنین هدفی با توجه به موج تورم جمعیت ، مشكلات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ... و به طور كلی عدم تعادل ها و دوگانگی هایی كه درسطح كلی گریبانگیر كشورها است ، مستلزم برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و محلی است . از این رو ضرورت توجه به برنامه ریزی های منطقه ای در كشور ایران به طور اجتناب ناپذیری احساس شده كه با توسل به این برنامه ریزی ها و از طریق رشد و شكوفایی مناطق مختلف كشور بر اساس استعدادها و توانمندی های آنها می توان شاهد رشد و توسعه سریع تر كشور بود .در این مقاله سعی بر این است که عملکرد و کارایی استانها از لحاظ توسعه‌یافتگی به روشی مقایسه‌ای با استفاده از مدلهای تاکسونومی وموریس وهمچنین بررسی وضعیت استانها از لحاظ میزان نابرابری در برخورداری از مواهب توسعه با استفاده از روش امتیاز استاندارد بپردازد. نتایج حاكی از آنست كه استان استان سیستان و بلوچستان در هریک از سه روش مورد بررسی پایین ترین سطوح توسعه را بین دیگراستانهای کشور دارا بوده است، این استان دارای رتبه سی ام در بین 30 استان کشور بوده است.

کلید واژه ها: توسعه- یافتگی- ایران- سیستان و بلوچستان.


فهرست مطالب :


1- مقدمه

2- مروری بر پیشینه تحقیق

3- روش تحقیق

4- بحث و نتایج

1-4- معرفی محدوده مورد مطالعه

2-4- شاخص های مورد استفاده در این پژوهش

1-1-4- شاخص های جمعیتی

2 – 1-4 - شاخص های بخش آموزشی

3-1-4- شاخص های بخش بهداشتی – درمانی

5 – 1-4- شاخص های کشاورزی

6-1-4- شاخص های بخش زیر بنایی

7-1-4- شاخص های توسعه و عمران روستایی

8-1-4- شاخص های کلی( اقتصادی ):

9-1- 4- شاخص های فرهنگی

3-4-شرح مدلها

1-3-4- روش امتیاز استاندارد شده

2-3-4- شاخص ناموزونی موریس

جدول شماره 1: رتبه بندی استانهای کشور در بخش های مختلف برحسب محاسبات روش موریس و

امتیاز استاندارد


جدول شماره 2: رتبه بندی استانهای کشور در بخش های مختلف برحسب محاسبات تکنیک تاکسونومی عددی

جدول شماره 3: رتبه بندی استانهای کشور بر اساس روش موریس و امتیاز استاندارد

جدول شماره 3: رتبه بندی استانهای کشور بر اساس روش تاکسونومی عددی

5- قابلیت ها و محدودیت های توسعه بخشهای تولیدی و خدماتی استان

1-5- بخش کشاورزی

2-5- شیلات

3-5- صنعت ومعدن

4-5- منابع معدنی

6- بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری به عنوان مؤلفه های اصلی توسعه دراستان سیستان و

بلوچستان

7- نتیجه گیری

8- پیشنهادات

منابع و مآخذ


ادامه مطلب و دریافت فایل

پروپوزال بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه:پروپوزال بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه, ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان , بررسی ارتباط سبک زندگی اسلامی با سلامت روان, سلامت روان دانشجویان دانشگاه

فایل آموزش برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC:برنامه نویسی,دستگاه تراش,کنترلر FANUC,برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC

پاورپوینت بررسی نظریه انتظار (وروم):پاورپوینت نظریه انتظار (وروم),نظریه انتظار (وروم),نظریه انتظار, وروم

پاورپوینت بررسی ایمنی در برق:پاورپوینت بررسی ایمنی در برق,بررسی ایمنی در برق,ایمنی در برق

گزارش كارآموزی عمران احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد در شركت مهندسی كلوین:گزارش كارآموزی عمران احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد در شركت مهندسی كلوین,کارورزی احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد,کارآموزی احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد,کارورزی در احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد,کارآموزی در احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد,گزارش کارورزی احداث ساختمان اداری دانشگاه آزاد,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان اداری دانشگاه

پاورپوینت بررسی فرضیه بازار کارا:دانلود پاورپوینت فرضیه بازار کارا ,انواع فرضیه بازار کارا, فرضیه شکل ضعیف, فرضیه شکل نیمه قوی,فرضیه شکل قوی, مدیریت سبد سرمایه گزاری فعال در مقابل مدیریت سبد سرمایه گزاری غیر فعال, هدف استراتژی غیر فعال,نقش مدیریت سبد سرمایه گذاری در بازار کارا

بررسی صنایع کوچک و رشد اشتغال طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه:صنایع کوچک و رشد اشتغال طی سه سال, اول برنامه چهارم توسعه,رشد اشتغال, بنگاههای کوچک زودبازده و کارآفرین, صنایع کوچک, برنامه چهارم توسعه

پاورپوینت بررسی جامع تعهد سازمانی:دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی, ORGANIZATIONAL COMMITMENT,تعهد سازمانی ,پاورپوینت بررسی جامع تعهد سازمانی

پاورپوینت تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر چاقی کل بدن در افراد بزرگسال:ترکیب بدنی , سالمندی , اندازه گیری , فعالیت , ورزشی هوازی , چربی کل بدن , مقطعی , جوان , مطالعات طولی , سن , جنسیت , سابقه ژنتیکی , برنامه تمرین , هزینه انرژی

پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش:پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش,اصول و مبانی آموزش و پرورش,پاورپوینت اصول و مبانی آموزش