فایل کامل گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری
کلمات کلیدی:گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی در حسابداری,کارآموزی حسابداری,کارورزی حسابداری,کارآموزی حسابداری,دانلود کارورزی حسابداری,دانلود کارآموزی حسابداری

در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق پايه فوق العاده كارگران

مقدمه

اهداف و مزاياي سيستم

خلاصه

روش عمليات

انتقال اطلاعات

ضمايم ( حقوق پايه )

فوق العاده بدی آب و هوا

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران

فوق العاده 2 نوبتكاري صبح و عصر

فوق العاده اضافه كاري

مقررات مربوط به مرخصي كاركنان

بخش 1 – 2 وام ها

مزایای وامها

تبادل اطلاعات

بخش 1 – 3 استخدام

بخش دوم

خالص حقوق

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه

نحوه محاسبه پس انداز

ماليات بر درآمد

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق

محاسبه خالص حقوق

اجزا صورت حساب حقوق

گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان

حسابداري حقوق

اهداف و مزایا

عمليات حسابداري

بخش سوم : محاسبات دستمزد كارگران

نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها

افزايش يا كاهش دستمزد كارگران

كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود

بخش چهارم : تعديلات ايام دستمزد كاگران

نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد

بيماري كارگران

محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي

بخش پنجم : مرخصي كارگران

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي

بخش ششم : باز خريد مرخصي

محاسبه باز خريد مرخصي

بخش هفتم : فوق العاده ها

كليات

بخش هشتم : جدوا انواع فوق العاده هاي نوبتكاري

جدول

بخش نهم : فوق العاده مسكن

نحوه محاسبه

بخش دهم : فوق العاده ترميم درآمد

توضيحات

بخش يازدهم : فوق العاده عائله مندي

توضيحات

بخش دوازدهم : ماليات

توضيحات

نواحي محروم و دور افتاده در كشور

بخش سيزدهم : حق بيمه تامين اجتماعي

توضيحات

گروه بندي كارگران – محاسبه دستمزد حالات ويژه

عمليات سيستم دستمزد كارگران

اصلاح اشتباهات ويرايش

بخش چهاردهم : ويرايش مقابله اي

توضيحات

بخش پانزدهم : بودجه

توضيحات

اصول بودجه

ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها

بخش شانزدهم : چگونگي رمز واحد / شركت

بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري

شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري

دستور كارهاي تعميراتي

بخش هفدهم : فرم ها و اسناد

توضيحات

حسابداري مالي

بخش هجدهم : انواع حسابها و انواع تايپها

توضيحات

بخش نوزدهم : گزارشهاي پيمانكاران

توضيحات

انواع گزارشهاي پيمانكاران

بخش بيستم : حسابداري

توضيحات

نتيجه گيري و پيشنهاد

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی استاندارد شماره 61، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی:دانلود پاورپوینت استاندارد شماره 61 ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی,تعریف حسابرس داخلی,وظایف حسابرس داخلی,معیارهای با اهمیت در کسب شناخت و ارزیابی مقدماتی از واحد حسابرسی داخلی,حسابرسی داخلی موثر ,پیشینه نقش حسابرسی داخلی ,نگاهی نو به حسابرسی داخلی

مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی (دیپرنا و الیوت، 1999):مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی ,پرسشنامه ارزیابی شایستگی تحصیلی ,مقیاس استاندارد ارزیابی شایستگی تحصیلی ,پرسشنامه استاندارد ارزیابی شایستگی تحصیلی,مقیاس شایستگی تحصیلی,پرسشنامه شایستگی تحصیلی ,پرسشنامه استاندارد شایستگی تحصیلی, شایستگی تحصیلی ,مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت، 1999

پاورپوینت بررسی سازه نگهبان:پاورپوینت بررسی سازه نگهبان,سازه نگهبان,بررسی سازه نگهبان,پاور سازه نگهبان

پرسشنامه اهداف تولید به هنگام (JIT):پرسشنامه اهداف تولید به هنگام ,پرسشنامه اهداف تولید ,اهداف تولید به هنگام

پاورپوینت طرح توجیهی شرکت خدمات فنی مهندسی و کافی نت:پاورپوینت طرح توجیهی شرکت خدمات فنی مهندسی و کافی نت,طرح توجیهی شرکت خدمات فنی مهندسی,طرح توجیهی شرکت خدمات فنی مهندسی و کافی نت

گزارش كار آزمایشگاه مكانیك سیالات - اندازه گیری ویسكوزیته با سقوط گلوله:گزارش كار آزمایشگاه مكانیك سیالات اندازه گیری ویسكوزیته با سقوط گلوله ,آزمایشگاه مكانیك سیالات,آز سیالات,آزمایشگاه مكانیك سیالات,مركز فشار

نمونه سوالات آزمون مهارت دوره کاربر مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای:نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره کاربر مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای ,امتحان مهارت دوره مواد شیمیایی ,دوره مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای,سوالات دوره مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای,فنی و حرفه ای,سوالات آزمون فنی و حرفه ای,نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت دوره مواد شیمیایی در فنی و حرفه ای

پاورپوینت بررسی بادبند ها و مهاربندها:پاورپوینت بررسی بادبند ها و مهاربندها, بررسی بادبند ها و مهاربندها,پاورپوینت بادبند ها و مهاربندها, بادبند ها و مهاربندها, بادبند ها , مهاربندها

پاورپوینت بررسی معماری الگوریتمیک:معماری الگوریتمیک,,تاریخچه معماری الگوریتمیک,,اصول معماری الگوریتمیک,,آشنایی با معماری الگوریتمیک,,معماری الگوریتمیک و تکنولوژی

پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن:دانلود پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن,تعریف انگیزش,چهار نکته اساسی در تعریف انگیزش ,فرآیند انگیزش ,رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف ,شکل ساده فرآیند انگیزه ,انواع نیاز ها ,انواع فعالیت ها ,جایگاه انگیزه ها و هدف ها (نظریه کوه یخی –بل و فرینچ) ,تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز) ,قدرت انگیزه ,انگیزه های درونی و بیرونی ,ن