کاملترین فایل پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

پرسشنامه شكست های شناختی شغلی
کلمات کلیدی:پرسشنامه شكست های شناختی شغلی,پرسشنامه استاندارد شكست های شناختی شغلی,شكست های شناختی شغلی

دانلود پرسشنامه استاندارد شكست های شناختی شغلی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 30

تعداد مولفه : مولفه ندارد

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 3

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389):پرسشنامه مدیریت, پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389), عوامل سازمانی, عوامل فناور,، مشتری محوری, نتایج مالی نتایج بازار CRM

نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت:نمونه واقعی از شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار به همراه تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت,Actual sample of the patients clinical history and interviews with interpretation of the test mmpi and Bender,دانلود نمونه واقعی از شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار به همراه تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت,نمونه واقعی از شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار,نمونه و

پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران ، 1997):پرسشنامه فرسودگی تحصیلی,پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی,فرسودگی تحصیلی,پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران

ترجمه مقاله حساس سازی سلول های سرطان سینه نسبت به تابش یونیزه به واسطه ی مهارکننده های ریز مولکولی کیناز پروتئین وابسته به DNAوآتاکسی تلانژکتازی جهش:ATM,DNAPK,ترمیم DNA,H2AXهیستون,حساسیت تابشی,سرطان سینه,کلمات اختصار,AT آتاکسی تلانژکتازی,DNAPK پرتئین کیناز وابسته بهDNA,DNAPKcs زیرواحد کاتالیزی DNAPK,ATM آتاکسی تلانژکتازی جهش یافته,ATR آتاکسی تلانژکتازی وRad3مرتبط,ATRIP پروتئین تعامل کننده ی ATR,RPA پروتئین A همانند سازی,NHEJ اتصال پایانه ی غیر همسان,DSB شکست دورشته ای DNA,PIKK

پاورپوینت بررسی پارکت و سقف های کاذب:دانلود پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب,پاورپوینت پارکت و سقف های کاذب,پارکت و سقف های کاذب,پاورپوینت پارکت,پاورپوینت سقف های کاذب,پارکت,سقف های کاذب,تحقیق درمورد سقف های کاذب,تحقیق درمورد پارکت,پاورپوینت بررسی پارکت,پاورپوینت بررسی سقف های کاذب

پاورپوینت مرحله تصمیم‌ گیری در مدیریت استراتژیک:دانلود پاورپوینت مرحله مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک,چارچوب جامع تدوین استراتژی(CFSF) ,چارچوب مباحث مرحله تصمیم گیری ,ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ,کاربرد ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ,تهیه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ,ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) ,کاربرگ های برنامه ریزی استراتژیک کمی,انتخاب استراتژی های جذاب

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، 1395):پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی,پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در تنظیم هیجانی,خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

پاورپوینت استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت(QFD) در صنعت ساخت:استفاده استراتژیک,توسعه عملکرد کیفیت(QFD),در صنعت ساخت,استفاده استراتژیک توسعه عملکرد کیفیت(QFD) در صنعت ساخت

ترجمه مقاله ترور شخصیت؟ پاسخ به جان پالی، "روانشناسی اجتماعی و کمبود همدردی:ترجمه مقاله ترور شخصیت؟ پاسخ به جان پالی، روانشناسی اجتماعی و کمبود همدردی,روانشناسی اجتماعی و کمبود همدردی

گزارش كار شیمی عمومی یك ، سینتیك اندازه گیری سرعت واكنش های شیمیایی و تعیین اثر غلظت بر آنها:گزارش كار شیمی عمومی یك ، سینتیك اندازه گیری سرعت واكنش های شیمیایی و تعیین اثر غلظت بر آنها,گزارش كار شیمی عمومی یك