خرید و دانلود پاورپوینت بررسی دستگاه عصبی

پاورپوینت بررسی دستگاه عصبی
کلمات کلیدی:عقده ها ی محیطی ,اعصاب مغزی ,اعصاب بینایی ,شاخه های اعصاب سه قلو ,زوج دهم یا اعصاب واگ ,ریشه های اعصاب نخاعی ,شبکه گردنی ,دستگاه عصبی خوکار ,دستگاه سمپاتیک ,راه عصبی ,گیرنده های عصبی

(nervous system)، تنظیم شده در 80 اسلاید همراه با ذکر منابع، فرمت ppt


پاورپوینت دستگاه عصبی (nervous system)

عقده ها ی محیطی (peripheral ganglia )

Ø تعریف : تجمع توده ای از اجسام سلولی نرون های حسی

انواع عقده های عصبی :

ü گره های حسی (sensory ganglia ):درمسیرریشه حسی اعصاب نخاعی ورشته های حسی اعصاب جمجمه ای زوج پنجم ،هفتم ،هشتم ،نهم ودهم

ü گره های سمپاتیكی (sympathetic ganglia ):بیش تردردو سمت ستون مهره ها وحفره ی شكمی

ü گره های پاراسمپاتیكی (parasympathetic ganglia ):در ناحیه گردن و سر در مسیر اعصاب جمجمه ای ،روی احشای درون قفسه سینه ،حفره ی شكمی و لگنیعناوین اسلایدها

دستگاه عصبی مرکزی (central nervous system)

دستگاه عصبی محیطی (peripheral nervous system)

تقسیم بندی

عقده ها ی محیطی (peripheral ganglia )

انواع عقده های عصبی

اعصاب مغزی (cranial nerves )

زوج اول یااعصاب بویایی (olfactory nerves )

زوج دوم یا اعصاب بینایی ((optic nerves

زوج سوم یا اعصاب حرکتی چشم(oculomotor nerves )

زوج چهارم یا اعصاب اشتیاقی( trochlear nerves)

زوج پنجم یا اعصاب سه قلو ((trigeminal nerves

سه قلو

شاخه های اعصاب سه قلو

زوج ششم یا دور کننده چشم ((abducent

زوج ششم

زوج هفتم یا اعصاب صورتی ((facial nerves

زوج هشتم یا اعصاب دهلیزی-حلزونی
( (vestibulocochlear nerves

زوج نهم یا اعصاب زبانی –حلقی
(glossopharyngeal nerves )

زوج دهم یا اعصاب واگ
(vagus nerves )

واگ

هسته های عصب واگ

پشتی مبهم

زوج یازدهم یا اعصاب شوکی
(spinal accessory nerves )

زوج دوازدهم یا اعصاب زیر زبانی
(hypoglossal nerves )

اعصاب نخاعی (spinal nerves )

تقسیم بندی بر اساس ناحیه ای که از آن منشا می گیرند

ریشه های اعصاب نخاعی (roof)

انشعاب ها

اعصاب نخاعی پس از خروج از ستون مهره ها به چند شاخه تقسیم می شود .

شبکه های اعصاب نخاعی (plexus )

شبکه گردنی (Cervical plexusI)

شبکه بازویی (brachial plexus )

شبکه کمری (Lumbar plexus)

شبکه خاجی (sacral plexus)

عصب سیاتیک (sciatic nerve )

شبکه دنبالچه ای (coccygeal plexus)

دستگاه عصبی خوکار

(Autonomic nervous system)

Ans

رشته های حسی سمپاتیک و پاراسمپاتیک

رشته های همراه عصب واگ

رشته های همراه عصب زوج نهم

رشته های همراه پاراسمپاتیک لگنی

رشته های همراه سمپاتیک لگنی

دستگاه سمپاتیک (sympathetic system)

گره های سمپاتیک

سیستم پاراسمپاتیک (parasympathetic system )

گیرنده های سلول مجری

مراکز پاراسمپاتیک مغز و گره های مربوط به آن

راه عصبی

راه حسی sensory tract ))

راه حس عمومی

راه حسی ویژه

راه حرکتی (motor pathway )

تقسیم بندی راه حرکتی

راه ارتباطی

گیرنده های عصبی

منابع

مصباح اردكانی ،سید فخرالدین ،كالبد شناسی عمومی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشكی شیراز

سل من ،فیزیولوژی و تشریح انسانی ،تهران ،مترجمین سعید سمنانیان و تیمور دخت امیر تیمور

ویلمور ،فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ،جلد اول ،ترجمه پنج استاد

ادامه مطلب و دریافت فایل

ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه:ترجمه مقاله بررسی عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در اویل دوران کودکی کودکان دو زبانه و تک زبانه,عملکرد خواندن کودکان دو زبانه و تک زبانه,عملکرد خواندن,پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه و تک زبانه

ترجمه مقاله دی نویز کردن تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ:ترجمه مقاله دی نویز کردن تصویر با استفاده از تکنیک نروفازی فیلترینگ,دی نویز کردن تصویر,تکنیک نروفازی فیلترینگ

پاورپوینت زندگینامه و فعالیت های تادائو آندو:پاورپوینت زندگینامه و فعالیت های تادائو آندو,پاورپوینت زندگینامه و آثار تادائو آندو,پاورپوینت زندگینامه تادائو آندو,پاورپوینت آثار تادائو آندو,زندگینامه و آثار تادائو آندو,آثار تادائو آندو,زندگینامه تادائو آندو,تادائو آندو,پاورپوینت تادائو آندو,مقاله زندگینامه تادائو آندو,مقاله آثار تادائو آندو,مقاله تادائو آندو,تحقیق تادائو آندو,پرو

پاورپوینت بررسی پله و پیدایش آن در ساختمان :پله و پیدایش آن در ساختمان,پاورپوینت پله و پیدایش آن در ساختمان,پله,دانلود پاورپوینت پله و پیدایش آن در ساختمان

پاورپوینت بررسی معماری بيونيک:معماری بيونيک,پاورپوینت معماری بيونيک,دانلود پاورپوینت معماری بيونيک,بيونيک

پاورپوینت خصوصیات فیزیکی و شیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط:پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط,دانلود پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط,بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی ,مقاله اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت ,پاورپوینت خصوصیات فیزیکوشیمیائی , اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال, انحطاط, نشاسته

مقاله انحرافات جنسی و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن و احادیث:فروش و دانلود مقاله انحرافات جنسی و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن و احادیث ,دانلود مقاله انحرافات جنسی,پیامدهای انحرافات جنسی,انحرافات جنسی در قرآن و حدیث,مقاله پیامدهای انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و احادیث ,روابط دختر و پسر

گزارش کارآموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های مخابراتی:گزارش کاراموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های مخابراتی,کاراموزی نقشه کشی صنعتی,کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی, نقشه کشی در سیستم های مخابراتی,دانلود کاراموزی سیستم های مخابراتی

ترجمه مقاله DDRI-9، مهارکننده ی جدید پاسخ دهنده ی تخریب سلولی که موجب انسداد پیشرفت میتوزی می شود:DDRI9 مهارکننده ی جدید پاسخ دهنده ی تخریب سلولی که موجب انسداد پیشرفت میتوزی می شود,پاسخ به تخریب سلولی, داروهای ضد سرطان,مهارکننده ی های میتوزی,DDRI9 a novel DNA damage response inhibitor that blocks mitotic progression,مقاله DDRI9 a novel DNA damage response inhibitor that blocks mitotic progression,ترجمه DDRI9 a novel DNA damage response

نکات کلیدی در جلسه دفاعیه:نکات کلیدی در جلسه دفاعیه,دفاعیه,نکات کلیدی دفاعیه,نکات کلیدی در جلسه دفاعیه