دانلود با لینک مستقیم فایل ترجمه مقاله تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان

ترجمه مقاله تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان
کلمات کلیدی:آتش سوزی,حرکات توده ای,سنجش از دور,جی ای اس

در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

عنوان انگلیسی مقاله :

The effect of forest fire on mass movement in Lebanese mountainous areas

عنوان فارسی مقاله :

تاثیر آتش سوزی جنگل ها بر حرکات توده ای در مناطق کوهستانی لبنان

تعداد صفحات فایل فارسی :

23

بخشی از متن و ترجمه :

Abstract.

Mass movements are major hazards that threaten natural and human environments. In Lebanon the occurrence of mass movements increased by almost 60% between 1956 and 2008. Forest fire has emerged as an additional hazard: it destroyed over 25% of Lebanon’s forests in a period less than 40 years. This paper investigates the potential effect of forest fire on the occurrence of mass movements in the Damour and Nahr Ibrahim watersheds of Lebanon. Mass movement and forest fire inventory maps were produced through remote sensing using aerial and satellite images. Forest fire was included as an additional factor in mass movement induction and its effect was quantified from Landsat images through the normalised burn ratio (NBR) index. A field study was conducted to substantiate the mass movement inventory and NBR maps. Following the standardisation of the effect factors into layers using geographic information systems the weight factor of each layer for inducing mass movements was evaluated using the modified InfoVal method and a mass movement susceptibility map was generated. Exceeded only by changes in land cover the NBR produced the highest weights making forest fire burn severity the second highest factor influencing mass

movement occurrence in the study areas.

چکیده

حرکا ت توده ای خطرات عمده ای هستند که محیط های طبیعی و انسانی را تهدیدمی کنند.در لبنان،وقوع حرکات توده ای تقریبا تا 60% دربین سالهای 1956 و 2008 افزایش یافت.آتش سوزی جنگل ها به شکل خطر اضافی ایجادشده است.این امر بیش از25%جنگل های لبنان رادرمدت کمتراز 40سال تخریب کرد. این مقاله اثر احتمالی آتش سوزی جنگل رابر وقوع حرکات توده ای درحوزه آبخیز دامور و نهر ابراهیم لبنان بررسی میکند. نقشه های موجود آتش سوزی جنگل ها و حرکت توده ای ازطریق داده های سنجش از دور تهیه میشوند ( باکمک تصاویر هوایی و ماهوار ه ای ). آتش سوزی جنگل بشکل عامل اضافی در معرفی حرکت توده ای لحاظ شدو اثر آن از تصاویر ازطریق شاخص نسبت سوختگی عادی تعیین میشود.مطالعه موردی جهت ارائه شواهد در مورد وجود حرکت توده ای و نقشه های NBR انجام شد. درپی استاندارد سازی عوامل( اثر) در لایه هابا کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی، عامل مقدار هر لایه برای ایجاد حرکات تود ه ای با کمک روش اصلاح شده ارزیابی و نقشه آسیب پذیری حرکت توده ای ایجادشد.با افزایش تغییرات در پوشش زمین ، NBR بالاترین مقادیررا ایجاد کردو موجب شد که شدت سوختگی آتش سوزی دومین عامل برتر باشد که بروقوع حرکت توده ای در نواحی موردمطالعه اثرگذاراست.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

نواحی مورد مطالعه

تهیه و گردآوری داده های GIS

داده های سنجش ا ز راه دور

همبستگی آماری با کمک روش مقدار اطلاعات

نتایج

نوع صخره

میزان دامنه

بارش میانگین سالانه

پوشش زمین

خاک

زاویه شیب

نسبت سوختگی عادی

بررسی میدانی شدت سوختگی

نقشه آسیب پذیری حرکت توده ای و اعتبارمدل

بحث

نتیجه گیری

قدردانیها

منابع (در متن اصلی)

ادامه مطلب و دریافت فایل

شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ):شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ),روستاهای استان تهران,شیپ فایل روستاهای استان تهران,نقشه روستا های تهران,شیپ فایل روستاهای تهران,نقشه روستاهای استان تهران,gis روستاهای استان تهران

گزارش کارآموزی كارخانه آسفالت نیشابور:گزارش کارآموزی كارخانه آسفالت نیشابور ,گزارش کارآموزی كارخانه آسفالت,گزارش کارآموزی كارخانه,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی مهندسی عمران

پرسشنامه رهبری معنوی:پرسشنامه رهبری معنوی,آزمون رهبری معنوی,مقیاس رهبری معنوی

پاورپوینت تحليل چند نمونه از مجتمع هاي مسكوني :تحليل چند نمونه از مجتمع هاي مسكوني,مجتمع هاي مسكوني,پاورپوینت تحليل چند نمونه از مجتمع هاي مسكوني

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988:پرسشنامه تمایز یافتگی خود,پرسشنامه تمایز خود,پرسشنامه تمایز یافتگی,پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988

پاورپوینت تحلیل عناصر و فضاهای درون ساختمان:تحلیل عناصر و فضاهای درون ساختمان, فضاهای درون ساختمان,تحلیل عناصر ,مقاله درون ساختمان,تحقیق تحلیل عناصر و فضاها,مهندسی معماری ,دانلود پاورپوینت تحلیل عناصر و فضاهای درون ساختمان

پاوروپوینت درس انسان طبیعت معماری، بررسی اقلیم در معماری:بررسی اقلیم در معماری,اقلیم در معماری,پاورپوینت اقلیم در معماری

پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک:پاورپوینت زندگینامه توماس هیترویک,پاورپوینت آثار توماس هیترویک,پاورپوینت توماس هیترویک,پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک,پاورپوینت بیوگرافی توماس هیترویک,زندگینامه توماس هیترویک,آثار توماس هیترویک,توماس هیترویک,زندگینامه و آثار توماس هیترویک,بیوگرافی توماس هیترویک,هیترویک,مقاله توماس هیترویک,پروژه توماس هیترویک,تحقیق توماس هیتر

گزارش كارآموزی حسابداری در شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی ساینا:گزارش كارآموزی حسابداری در شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی ساینا,گزارش كارآموزی حسابداری ,دانلود کاراموزی حسابداری در شرکت,کارورزی رایگان حسابداری,حسابداری در شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی ساینا

پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی:دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی,تفاوت سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی,موارد تشابه سازمان های بازرگانی با سازمان های دولتی و غیر انتفاعی,تعریف حسابداری دولتی,مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی,استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی,مبانی حسابداری,مبنای نقدی ( نقدی کامل ),مبنای نقدی تعدیل شده,مق